• بهترین دفتر عقد غرب تهران قصرالدشت
  • دفتر ازدواج قصرالدشت 2
  • دفتر ازدواج قصرالدشت 3
  • دفتر ازدواج قصرالدشت 4
  • دفتر ازدواج قصرالدشت 5

مشخصات دفتر ازدواج

  • ظرفیت سالن : 25 نفر
  • آسانسور : دارد
  • امکان پخش موسیقی : دارد
  • امکانات پذیرایی : دارد