• دفتر ازدواج فرمانیه 1
  • دفتر ازدواج فرمانیه 2
  • دفتر ازدواج فرمانیه 3

مشخصات دفتر ازدواج

  • ظرفیت سالن : 40 نفر
  • آسانسور : دارد
  • امکان پخش موسیقی : دارد
  • امکانات پذیرایی : دارد