• دفتر ازدواج شریف 1
  • دفتر ازدواج شریف 2

مشخصات دفتر ازدواج

  • ظرفیت سالن : 20 نفر
  • آسانسور : ندارد
  • امکان پخش موسیقی : دارد
  • امکانات پذیرایی : دارد